CRM PARTNERE

Øg værdien af din samlede løsning

Udover at udvikle vores egne løsninger, samarbejder vi med andre konsulenthuse, der har udviklet unikke tillægsløsninger, der øger værdien af den samlede løsning. Vi har valgt at samarbejde med kolleger i branchen, der har specialiseret sig i at lave tillægsløsninger til bl.a. Microsoft Dynamics CRM.


Click Dimensions

Med får man en integreret marketing automation løsning, der binder e-mail marketing, web tracking, leadsscoring, kundetilfredshedsanalyser, sociale medier og meget mere sammen med Microsoft Dynamics CRM. Det gør virksomheden i stand til at målrette, kvalificere og optimere sin salgs- og marketingindsats.

Læs mere på www.clickdimensions.dk


CRM Extentions

Import Manager er et værktøj, der sikrer en effektiv og automatiseret import af data til Microsoft CRM og en simpel integration ind i Dynamics CRM.

Læs mere på www.crmextensions.com


NN Markedsdata

NN Markedsdata er en af Danmarks førende vidensbanker. De skaber forretningsfordele og øget værdi for det danske erhvervsliv med opdateret viden om privatpersoner og virksomheder, markedet, kunderne og konkurrenterne. De identificerer det potentiale i markedet og i jeres kundedatabase, som I endnu ikke har afdækket, og de effektiviserer jeres virksomheds forretning gennem dataløsninger af høj kvalitet.

Læs mere på www.nnmarkedsdata.dk


ScribeSoft

Scribe Insight fra ScribeSoft er et af de mest effektive integrationsværktøjer til Microsoft CRM relaterede projekter.

Dynateam er certificeret partner på ScribeSight og har leveret Dynamics NAV (Navision) og Dynamics CRM integrationsløsninger baseret på Scribe Insight.

Læs mere på www.scribesoft.com

DYNATEAM HAR MANGE FORSKELLIGE KUNDETYPER. FRA DEN MINDRE DETAILHANDEL TIL NOGLE AF LANDETS HELT STORE VIRKSOMHEDER.